Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief nr. 2 -  maart 2021

Wij, Lotte, Aletta, Jeannet, Willem en Ina, zijn een team van  vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We willen graag iets betekenen voor mensen in onze eigen buurt/ stad. Wij geloven dat we op een laagdrempelige manier de wereld een stukje mooier kunnen maken. We willen mensen bemoedigen door iets extra’s te geven in de vorm van een AH-, Etos-, bioscoop-, of dagje uit-bon.  

 

Kerst

Vlak voor kerst hebben we totaal 36 kerstpakketten rondgebracht naar gezinnen die het afgelopen jaar een extraatje hebben ontvangen van onze stichting. De mensen waren blij verrast en het was mooi om ze dit aan te kunnen bieden. 

Ook hebben we in samenwerking met Stichting Present Amersfoort een aantal nieuwe gezinnen bezocht en ook een kerstpakket mogen aanbieden.

 

Kerstnachtdienst

In de (digitale) kerstnachtdienst van gezamenlijke kerken in Amersfoort Noord kwam de collecte geheel ten goede aan onze stichting. Door middel van een filmpje konden we informatie geven over hoe we ons inzetten voor mensen die het niet breed hebben. Een mooie gelegenheid om meer bekendheid te geven aan  de stichting!

 

Samenwerking

We hebben inmiddels een kennismakingsgesprek gehad met De Voedselbank Amersfoort. Soms komen mensen niet in aanmerking voor een voedselpakket doordat ze iets teveel verdienen. De Voedselbank kan deze mensen nu doorverwijzen naar ons voor een extraatje als steuntje in de rug.

 

Afgelopen kwartaal

Het afgelopen kwartaal hebben we weer heel wat mensen wat extra’s mogen brengen. In totaal 14 gezinnen. De meeste mensen vroegen om een boodschappen bon, we merken dat hier de meeste behoefte aan is. Dankzij de steun van particuliere giften en de kerstcollecte in december kunnen we gelukkig aan alle aanvragen voldoen.

 

Ook staan we staan open voor andere soorten vragen en verzoeken die op ons pad komen. Zo hebben we een Praxis bon aan iemand gegeven om verf te kopen voor de hoognodige onderhoud in huis waar geen geld voor was. Een moeder wilde met haar kinderen heel graag een keer eten afhalen bij de KFC. Dit heeft ze jaren niet kunnen doen. Uiteraard een mooi verzoek dat we konden inwilligen. Soms worden wij zelf verrast doordat mensen iets aan ons geven als wij langskomen met een tasje met extra’s. Laatst bood iemand een zelfgemaakte cake aan en  een ander iemand  gaf ons een klein bosje bloemen. 

 

De komende maanden

In de media lees je dat door Corona steeds meer mensen het financieel zwaar hebben. Graag willen wij als stichting een klein lichtpuntje zijn. We gaan ons daarom ook meer richten op naamsbekendheid, zodat nog meer instanties ons kennen en weten te vinden. Ook zijn we bezig met ons logo en communicatiematerialen.  

Mocht je tips hebben voor ons of je diensten willen aanbieden in welke vorm dan ook, we houden ons van harte aanbevolen!  

 

Giften

Stichting EckStra is volledig afhankelijk van giften en is een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn wij een goed doel dat door de belastingdienst is goedgekeurd en is jouw financiële steun aftrekbaar van de belasting 

Als u ons wilt steunen met een gift, kijk dan op https://www.stichtingeckstra.nl/steun-ons voor alle informatie.   

 

Zie voor meer informatie onze website: https://www.stichtingeckstra.nl Mocht u als hulporganisatie een aanvraag willen doen, stuur dan een e-mail naar

stichtingeckstra@outlook.com of via onze website: https://www.stichtingeckstra.nl/hulpvragen

 

 

 

Mocht u liever geen nieuwsbrief van ons willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar stichtingeckstra@outlook.com. Dan halen we u van de verzendlijst af.