Stichting EckStra zet zich in om wat extra's te doen voor mensen die rond de armoedegrens leven.

We richten ons in eerste instantie op onze eigen omgeving (Amersfoort e.o.).

Stichting EckStra is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).